Thủ tục bồi thường

Đây là hướng dẫn chung về thủ tục bồi thường đối với các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm.

 1. Đối với người được bảo hiểm (NĐBH):

  Việc thông báo tổn thất:
  - Trong trường hợp có tai nạn/ tổn thất xảy ra, NĐBH phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm và/ hoặc cơ quan chức năng/ công an theo luật pháp qui định để nhận được sự giúp đỡ cần thiết và hợp tác với công ty bảo hiểm để giám định tổn thất, đây là cơ sở để giải quyết bồi thường.
  - Việc thông báo phải thực hiện bằng văn bản.
  NĐBH phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất và thu hồi lại tài sản bị mất.
  NĐBH phải cung cấp cho công ty bảo hiểm những chứng cứ tổn thất như là nguyên nhân và mức độ thiệt hại, những chứng từ giải trình số tiền yêu cầu bồi thường và các chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của công ty bảo hiểm.
  NĐBH phải giữ quyền khiếu nại bồi thường đối với người thứ ba gây ra thiệt hại/ tổn thất.
  NĐBH hợp tác với công ty bảo hiểm trong việc xem xét và chọn lựa giải pháp/ nhà sửa chữa/ nhà cung cấp với giá sửa chữa/ thay thế những thiệt hại/ hư hỏng hợp lý.

 2. Đối với Công ty bảo hiểm:

  Khi nhận được thông báo tổn thất từ NĐBH, Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành giám định tổn thất trong thời gian hợp lý.
  Công ty bảo hiểm sẽ đưa ra thêm những hướng dẫn cụ thể tùy theo từng vụ việc.
  Công ty bảo hiểm sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại bồi thường nếu tổn thất được bảo hiểm theo hợp đồng và được giải trình đầy đủ..

 3. Chứng từ yêu cầu bồi thường:

  Một bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường thường bao gồm những chứng từ sau:

  1. Thông báo tổn thất.
  2. Danh sách tài sản được bảo hiểm.
  3. Thư yêu cầu bồi thường theo mẫu của công ty bảo hiểm
  4. Chứng từ của tài sản được bảo hiểm kể cả giấy chứng nhận/ hợp đồng bảo hiểm:
   • Đối với máy móc /thiết bị: thông số kỹ thuật, giấy bảo hành, sách hướng dẫn vận hành, sổ theo dõi vận hành, catalogue, bản thiết kế, hoá đơn mua hàng, v.v…
   • Đới với nhà xưởng: bản vẽ, thiết kế công trình, .v.v…
   • Đối với tài sản bên trong: Bản vẽ thông số kỹ thuật, hoá đơn mua hàng, báo cáo kiểm kê trước và sau sự cố, v.v…
   • Đối với xe mô tô: Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng kiểm, bằng lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm.
   • Đối với con người: Bằng lái xe, bảng lương ….
   • Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu: Vận đơn, hoá đơn thương mại, phiếu đóng gói, biên bản giao nhận, chứng từ hàng hải…
  5. Chứng cứ của tai nạn:
   • Biên bản điều tra nội bộ do NĐBH lập về sự cố bao gồm mức độ và nguyên nhân tổn thất và biện pháp sử lý, v.v…
   • Biên bản công an.
   • Biên bản kiểm tra thiết bị hư hỏng của các chuyên gia/ nhà sửa chữa/ nhà cung cấp.
  6. Chứng từ giải trình số tiền khiếu nại: báo giá, hoá đơn, đơn đặt hàng,lệnh sản xuất, phiếu yêu cầu và phiếu xuất phụ tùng, biên bản hủy phụ tùng,…
  7. Biên bản giám định
  8. Và những chứng từ khác nếu cần thiết.

 4. Việc chi trả bồi thường:

  Sau khi nhận được những chứng từ yêu cầu bồi thường từ NĐBH, Công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra và thông báo cho NĐBH biết những chứng từ đó có đầy đủ và hợp lý hay không:
  + Nếu không, công ty bảo hiểm yêu cầu NĐBH cung cấp thêm chứng từ
  + Nếu đầy đủ hợp lý, công ty bảo hiểm sẽ gởi cho NĐBH thông báo giải quyết bồi thường.
  - Sau khi nhận được xác nhận về số tiền bồi thường từ NĐBH và phí bảo hiểm đã được thanh toán đầy đủ, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành việc chi trả bồi thường.
  - Việc giải quyết bồi thường dựa trên điều kiện/ điều khoản hợp đồng bảo hiểm và theo pháp luật qui định.

 5. Việc thông báo tổn thất trong những ngày nghỉ hoặc những ngày cuối tuần:

  Trong trường hợp khẩn cấp, khi có tai nạn xảy ra vào những ngày nghỉ, NĐBH vẫn có thể liên hệ với Cán bộ bồi thường của chúng tôi.

Trụ sở chính
Phòng 601, Tầng 6, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (84.24) 3933 0704   Fax: (84.24) 3933 0706Chi nhánh
Phòng 3, Lầu 19, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.28) 3822 1340   Fax: (84.28) 3822 1338Copyright @ Bao Viet Tokio Marine Insurance Company Limited Website: www.baoviettokiomarine.com